Arbetslivet blir alltmer intensivt. Vi lever i ett högt tempo med ständiga förändringar och splittringen av vår uppmärksamhet har aldrig varit större. Att göra flera saker samtidigt – att “multitaska” gör att vår hjärna helt enkelt inte hänger med. Det kan leda till ohälsa, otrygghet, dålig självkänsla, mm.

 

Forskning idag på mindfulness visar att när vi har “fler bollar i luften” så minskar vår förmåga att vara fokuserade. Dagens kunskapsintensiva arbete kräver ofta hög förmåga att rikta uppmärksamhet och att kunna hålla fokus. Utan den förmågan förlorar vi effektivitet och vi blir inte lika produktiva samtidigt som vår stress ökar.

Hur kan vi skapa förutsättningar
så att fler får tillgång till sina fulla resurser?
Hur kan mindfulness hjälpa oss?

 

Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och koncentrationsförmåga. Förutom att öka välbefinnande och glädje leder det också till en förbättrad arbetsmiljö, högre produktivitet och samtidigt en attraktiv arbetsplats med ett hållbart arbetsklimat.

 

Jag erbjuder kurser i mindfulness för att minska din stress och öka den medvetna närvaron. Programmet på kursen är utvecklat av läkaren Ola Schenström och innehåller faktabok om mindfulness, utvecklingsbok med övningar för varje dag samt tillgång till vägledda övningar i kroppsscanning, andningsövningar och meditation.

 

Önskar ni ett event med mindfulness på ett frukostmöte, på en kick-off, eller varför inte ett inslag på en kundaktivitet? Kontakta mig så hittar vi en lösning som passar er!

För mer info om mindfulness och medveten närvaro, kontakta mig
marianne@meranu.se

 

För mer info om forskning på mindfulness och dess goda effekt på stress: Mindfulnesscenter