Multitasking sänker ditt IQ

Multitasking och ständiga distraktioner orsakar permanenta skador på dina emotionella- och kognitiva förmågor, och hindrar dig i karriären.

I en studie gjord vid University of London visar att multitasking sänker ditt IQ. Bara vetskapen om att det finns ett oläst mejl i inboxen sänker ditt faktiska IQ i stunden med i snitt 10 enheter. Det innebär att den mentala prestandan är på samma nivå som om man varit uppe hela natten, rökt marijuana eller är ett 8-årigt barn, skriver Fast Company.

I samma anda skriver Psychology Today om studier som funnit att multitasking sänkt produktiviteten med upp till 40 procent, och i studien ’Multi-tasking adversely affects how you learn’ visar forskaren Russell Poldrack att multitasking även påverkar inlärningsförmågan negativt. Särskilt mycket påverkas inlärning som kräver en hög koncentrationsgrad för förståelse såsom matematik. Även om man lär sig medan om multitaskar blir informationen mindre flexibel och mer svåråtkomlig.

Effekterna är heller inte begränsade i tiden. I en studie från 2014 fann en forskargrupp att effekterna av multitasking vid mediekonsumtion leder till förändringar i hjärnan som är synliga vid magnetröntgen. Förändringarna var associerade med försämrad social och emotionell förmåga och nedsatt kognitiv kontroll.

Läs mer