Minska din stress – Öka förmågan att fokusera !

Det är inte stress och tidspress som är problemet i vårt samhälle idag utan bristen på återhämtning.

I dagens samhälle, med dess högt ställda krav på effektivitet och planering, ägnar allt fler av oss en stor del av vår tid åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden.

Ältandet och oron tillsammans med den höga tidspress som ligger på oss kan leda till ohälsa.

Med träning i mindfulness lär du dig att se på dina tankar och förstå vilka känslor de drar igång i dig.

Träningen ger dig möjlighet att ta mer medvetna och kanske klokare beslut. Du bestämmer själv vad du skall ”gå igång” på. Genom träningen lär du dig också att fokusera och kunna hantera vardagens alla distraktioner bättre.

Du blir mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.

Solnedgång Öland kopia

 

Ingen kursstart inplanerad.

 

 

 

  Programmet ”Mindfulness vid stress” ingår med obegränsad tillgång

Kursen kan betalas med friskvårdsbidrag från din arbetsgivare

Anmäl dig till:

  marianne@meranu.se