Mindfulness – eller medveten närvaro – handlar om att få balans i tillvaron genom att vara medvetet närvarande i nuet och att genom nyfikenhet och acceptans lära känna sig själv.

 

Mindfulness handlar om att träna på att ta vara på varje ögonblick.
Mindfulness handlar om att acceptera livet som det är, att vara uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt, att fokusera på en sak i taget.

 

Att vara medvetet närvarande är inte en teknik, utan en medfödd mänsklig förmåga. Det är ett tillstånd, ett förhållningssätt och ett sätt att leva. Däremot kan man använda sig av tekniker och metoder för att träna upp sin förmåga att vara medvetet närvarande.

Forskning idag visar att regelbunden träning av mindfulness bland annat ger – ett ökat lugn, minskar onödig stress, du blir mer koncentrerad, ger en inre balans, starkare immunförsvar, ökad livskvalitet, förbättrad sömn och en ökad kroppskännedom. Mindfulnessträning gör att du lär känna din kropps första signaler på stress. Detta är nödvändigt för att kunna bryta invanda stressmönster.

 

Det är i vardagen som livet pågår och det är kanske främst där vi har mycket att vinna på att bli medvetet närvarande.

 

Jag erbjuder kurser i mindfulness för att minska din stress och öka den medvetna närvaron. Programmet på kursen är utvecklat av läkaren Ola Schenström och innehåller faktabok om mindfulness, utvecklingsbok med övningar för varje dag samt tillgång till vägledda övningar i kroppsscanning, andningsövningar och meditation.

 

Läs mer om mindfulnesskurserna här
marianne@meranu.se