Insikt om känslor ökar utsikter

Hon fick hela företaget att meditera. Resultatet blev omsättning och mindre stress.
I boken “Inner business” berättar Linda Björk om hur hon introducerade mindfulness på jobbet – och varför fler vd:ar borde vända blicken inåt.

“Ledarskap kallas ett mjukt ämne, men det slår oerhört hårt när det går fel”, säger Linda Björk, föreläsare och mindfulnessinstruktör.

Det är en av anledningarna till att hon i dagarna ger ut boken “Inner business”, där hon berättar om sina erfarenheter av att kombinera mindfulness och affärsliv.

“För det ena utesluter inte det andra, tvärtom. För att hålla som ledare och bli framgångsrik är det en nödvändighet att ha koll på sitt känsloliv, sin ‘inner business’, när allt går fortare och besluten ska fattas under allt större press.”

Själv har hon mediterat i över 20 år. Det började hon med 1996 när hennes professor i österländsk religion, på universitetet i New York, erbjöd en gratis kurs i transcendental meditation, en mantrabaserad meditationsform som fick sitt genomslag i västvärlden när popgruppen Beatles intresserade sig för läran på 1960-talet.

“Men han sa att vill ni gå kursen måste ni meditera 20 minuter, två gånger om dagen, i sex månader. Annars skulle han inte slösa sin tid på oss.”

Läs mer