Mindfulnessträning kan få oss att påverkas mindre av negativa tankar om vår kropp. Det tror psykologstudenterna Karin Isaksson och John Stistrup.

Under åtta veckor deltar drygt 50 personer i åldern 18–35 år i en internetbaserad mindfulnessträning. De ska träna 20–30 minuter, sex dagar i veckan. Varje vecka får de ett brev om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop med kroppsuppfattning och hur de med ökad medvetenhet och närvaro kan få hjälp att förändra sitt sätt att förhålla sig till sin negativa kroppsbild.

– Det är en krävande behandling. Det gäller att ta sig tid och vara motiverad, säger Karin Isaksson som befarar ett visst bortfall under studiens gång.

Hon och John Stistrup går psykologprogrammet i Uppsala och gör detta som examensarbete.

Karin Isaksson jobbar på en ätstörningsenhet inom psykiatrin och är intresserad av kroppsuppfattning. John Stistrup har utövat mindfulness i fyra år efter att själv ha deltagit i en studie. Han märker att han påverkats.

– Jag skulle beskriva mig som lugnare, mer empatisk, mindre stressad, mer effektiv i skolan och mer uppmärksam på vad jag håller på med. Jag har också fått bättre kvalitet i mina relationer, säger han.

Andra mindfulnesstudier har visat positiva effekter på stress, depression och ätstörningar, men så vitt psykologstudenterna vet har ingen studerat om internetbaserad mindfulnessträning kan ha positiv inverkan på kroppsuppfattning.

Läs mer