Stress är ett komplext område där man behöver se helheten –
meraNu ger dig guidning för att lyckas

 

Stresshantering – i din vardag

Stress och obalans i livet är något som många av oss kan känna igen oss i. Vi lever i ett högt tempo idag med mycket information och input som ska bearbetas, sorteras och tas ställning till. Vi är ofta ständigt uppkopplade och tillfällena till vila och återhämtning tenderar att bli färre och färre. Ett större ansvar läggs på oss individer att själva hinna, orka och prioritera vår egen hälsa och välmående.

Hur kan du göra för att börja må bättre, sova bättre och orka bättre? Genom att träna din stresshantering kan du börja din vandring. Din vandring till ett mer hälsosamt liv – med välmående och styrka. Helt enkelt din vandring till att uppleva allt det fina i livet. Det som redan finns där men som du kanske inte ”orkar” se eller ta till dig för att du känner dig trött, stressad, ledsen eller omotiverad.

Stresshantering – på arbetsplatsen

Känner du dig stressad och vill få verktyg till att bättre kunna hantera din stress – och öka din livskvalitet? Vill du göra en förändring i ditt liv när det gäller stress och att få en bättre balans i livet?

Stress är ett komplext område där du behöver lära känna sin kropps signaler. Att förstå sin kropps signaler är nödvändigt för att kunna bryta invanda stressmönster och få till nya hållbara vanor.

En stresshanteringskurs kan innefatta avslappningsövningar och verktyg till att bättre hantera stress och oro. Information om hur stress, kost, rörelse, sömn, vila, stilla tid och fokus påverkar våra kroppar och vårt välbefinnande. Guidning till medveten närvaro, fokusträning och uppmärksamhet ingår liksom tips och råd och coachning som inspirerar till en hållbar balans vad gäller hälsa och välmående.

”Din förändring börjar med ett litet steg
– en förändring som kan göra skillnad –
till ett mer välmående liv”